Chính sách bảo mật thông tin

Chúng tôi hiểu rằng:;Bảo vệ dữ liệu cá nhân, xy;dựng được niềm tin yêu vớiQuý Khách là một trong các tiêu chí;rất quan trọng để chúng tôi;tồn tại & phát triển.

Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến Quý Khách tuân thủ theo nội dung của chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán..

Trả lời

Call Now